atžinimas

atžinimas
atžinìmas sm. (2)atžinti 1: Buvo tat vienintelis žmonių atžinimas, nes visą savo gyvenimą ji perleido varguose LzP. | refl. : Žmogus, neturėdamas jokių atsižinimo atramų, patekęs nežinomon vieton, irgi bus nustojęs orientacijos . \ žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; pripažinimas; susipažinimas; prižinimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apsipažinimas — apsipažinìmas sm. (2); L7 → apsipažinti 1. žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsižinimas — apsižinìmas sm. (2) BŽ177 → apsižinti. žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; pripažinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpažinimas — atpažinìmas sm. (2) FT → atpažinti 1. žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpažinimas — išpažinìmas sm. (2) KII246; SD422,449, N, M, L6 1. → išpažinti 6: Žemė pilna bus išpažinimo Dievo Ns1832,2. 2. R59, MŽ79 → išpažinti 7: Kaltės išsipažinìmas DŽ. Ižpažinimas nuodėmių SD349. Ir darė išpažinimą griekų savo ChNe9,2. Klausė žmonių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupažinimas — nupažinìmas sm. (2) nesilaikymas, nepripažinimas: Po tam kaip neprileistini atskiriami: … dėl nupažinimo birgeliškųjų garbės teisybių LC1880,7. žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažinimas — pažinìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; SD389, R125, MŽ164, N, M, L 1. refl. D.Pošk, Rtr, NdŽ → pažinti 2 (refl.). 2. → pažinti 6: Pažinimas tad yra pats pirmasis žemės apvaldymo aktas A.Mac. Sakymas apie pažinimą tiesos DP456. Gilesnis tautos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripažinimas — pripažinìmas sm. (2) 1. D.Pošk, M → pripažinti 2: Pripažinimas geru LL3. 2. → pripažinti 6: Niekam nėra didesnės garbės kaip mylimosios tėvynės pripažinimas rš. 3. → pripažinti 7: Kas tik dūšios nepripažįsta, jau tuo pačiu nepripažinimu ją sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižinimas — prižinìmas sm. (2) 1. → prižinti 2: Kiekvienas, kurs ką daryti gali tautos labui, turėtų pasidžiaugti, kad jam tai yra lemta ir už tai labai dėkingas būti. Sau dėkos ir prižinimo visai neturėtų laukti Vd. 2. refl. LL321 → prižinti 3 (refl.).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susipažinimas — susipažinìmas sm. (2); N → susipažinti 2. žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”